VITIVINICULTURA NATURAL

Quan el Dr. Ruiz-López, fundador i president de Pago Diana, va decidir rellançar les activitats de cultiu de raïm de Pago Diana, tenia clar el seu punt de vista; faria vi tal com treballa en Medicina, aplicant tècniques mínimament invasives.

Pago Diana va donar una herència difícil d’ignorar pel fet que la producció de vi havia estat sempre present en aquesta finca des de l’any 1146. D’aquesta manera, el Dr. Ruiz-López va decidir fusionar el seu punt de vista amb el patrimoni de la finca; pretendria treballar el vi com un mer intermediari entre la vinya i el consumidor.

Encara avui dia, la producció de vi depèn d’una alta dependència de la intervenció en la vinya i, per tant, aquesta perspectiva va ser un gran avanç. Aquest nou enfocament va involucrar l’ús de mètodes antics que van ser oblidats, com tenir en compte els cicles lunars per al cultiu del raïm o seleccionar i collir el raïm a mà.

 

Actualment, Pago Diana ha estat acreditat com a productor de vi orgànic per l’Administració Pública que depèn de la Unió Europea. Aquest reconeixement és vist per la indústria i el mercat com la certificació més prestigiosa, atès que es requereixen tres anys per a obtenir-lo i els requisits són extremadament alts. A més, Pago Diana està sota la Denominació d’Origen de Catalunya.

Com a resultat, Pago Diana és coneguda a Europa com una empresa líder en el desenvolupament de tècniques innovadores per a la producció de vi natural. Molts reconeixements, des dels Premis Girovi celebrats prop de Barcelona o els Xina Wines & Spirits Awards celebrats a Hong Kong, han reconegut aquest camí que està prenent Pago Diana i que marcarà el futur per a la producció de vi.