LA BODEGA

El Celler es va dissenyar amb un projecte arquitectònic dut a terme pel Arq. Dr. Sr. Pedro Llimona, que s’integra en l’entorn i que busca l’exel·lencia en l’acompliment de l’activitat industrial, visible en l’estètica de l’edifici i en la disposició en dos nivells de les instal·lacions d’el·laboració i criança, afavorint els moviments dels vins per gravetat i minimitzant al màxim els suports mecànics.

Les instal·lacions del Celler es troben en un edifici de planta rectangular, equipada amb les últimes tecnologies per a la producció dels vins. El Celler, per la seva estructura funcional, inclou totes les operacions de vitivinicultura: recepció, elaboració, criança, embotellat, etiquetatge i emmagatzematge de vi.